نویسنده = کیا بزرگمهر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر لاهیجان

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 27-48

رحیم پرمایه؛ مهرداد رمضان پور؛ کیا بزرگمهر؛ آمنه حقزاد