نویسنده = سلطانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ترمیم بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری(مطالعه موردی: شهر خوی)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 89-108

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی