تعداد مقالات: 243
77. بررسی وضعیت معیشت روستائیان حوزه آبخیز واز در اثر اجرای طرح های بوم گردی

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 49-62

مونا تاریوردی؛ قاسم حبیبی بی بالانی؛ جلال محمودی


78. تحلیل آثار زیست محیطی – اقتصادی و فرهنگی گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان مطالعه ی موردی ( روستای فش ، شهرستان کنگاور )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

زهرا شفیعی؛ بیژن رحمانی


98. ارزیابی قابلیت های اکوتوریستی زیر حوزه آبریز چرداول در استان ایلام

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-77

جواد جمال آبادی؛ حمزه احمدی