*به پایگاه اینترنتی فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری خوش آمدید*

نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایید.

این مجله بر اساس نامه شماره 87/323428 مورخ 1390/09/06 کمیسیون بررسی و تأیید

نشریات علمی دانشگاه آزاداسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

 و بدینوسیله به اطلاع محققان ، پژوهشگران و دانشجویان عزیز می رساند مجله فضای گردشگری

به عنوان فصلنامه معتبر دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می شود.

  همچنین در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور (SID )نمایه سازی شده است.

 کاربران صرفاً از طریق عضویت در سایت می توانند مقالات خود را جهت پذیرش و  بررسی اولیه و داوری ارسال نمایند.

 1- هزینه پذیرش و بررسی های اولیه مقاله مبلغ 500,000 ریال می باشد که پرداخت آن الزامی است.

          (زمان واریز هزینه داوری از طریق دفتر فصل نامه اطلاع داده خواهد شد)             

2- جهت داوری هرمقاله و ارسال فصلنامه برای نویسندگان مقاله چاپ شده مبلغ 1,400,000 ریال می باشد .

  3- هزینه های پذیرش ، بررسی اولیه و داوری به حساب شماره 0106129708005 سیبا نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر واریز شود و تصویر فیش پرداختی  به همراه آدرس مورد نظر نویسنده ارسال گردد.

 4- هزینه چاپ هر مقاله پس از طی مراحل داوری، مبلغ 1,900,000 ریال خواهد بود.

توجه

*گواهی های ارسالی تحت عنوان گواهی پذیرش که بدون مهر و امضا می باشند فاقد اعتبار است*

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-168